top of page

Welcome
to PalmDiag

We can diagnose your diseases and help you to treat them in Turkey and in Iran
Contact us for diagnosis, treatment, training

ما میتوانیم بیماری های شما را  تشخیص و جهت درمان آن بیماری به شما کمک کنیم در ترکیه و در ایران
برای تشخیص ،درمان ،آموزش با ما تماس بگیرید

IMG_2376.PNG
Hands

 PALM DIAG

Holding Hands

Dr. Seyed Amir Sajjadian
PhD in sports physiology.

and thermology.
Disease diagnosis from palm and pulse
Treatment of diseases through reflexology.
And

Dr. Seyedah Reyhaneh Sajjadian
PhD in management
Expertise in diagnosing diseases from palm and pulse

دکتر سید امیر سجادیان
دکترای  فیزیولوژی ورزشی.
و ترمولوژی .
تشخیص بیماری از کف دست و نبض
درمان بیماری ها از طریق  رفلکسولوژی.
و

دکتر سیده ریحانه سجادیان
پی اچ د مدیریت 
تخصص تشخیص بیماری از کف دست و نبض

Doctor's Visit
msg859651471-51250.jpg
_edited_edited.jpg

در باره

با توجه به تغییرات غیرعادی در این خطوط دست می توان اطلاعات (تشخیص) در مورد مشکلات سلامتی سیستم های مختلف به دست آورد. برای شروع تشخیص بیماری دست، ابتدا باید خطوط دست، رفلکس ها و نقاط بازتابی خود را درک کنید. نمودار خط کف دست ۱۴ تحت شرایط خاصی، الگوی دست انسان با وضعیت سلامت، محیط زندگی، وضعیت روحی و سن بدن انسان تغییر می‌کند. در تشخیص دست خط، اغلب حدود 14 خط دست مشاهده می شود. این 14 خط نشان دهنده سلامت سیستم های مختلف بدن است. با توجه به تغییرات غیرعادی در این خطوط دست می توان اطلاعات (تشخیص) در مورد مشکلات سلامتی سیستم های مختلف به دست آورد. نقاط رفلکس بیش از حد روی کف دست و دست درمانی برای تقویت سلامت بدن با توجه به تاثیر هر نقطه از این دارو با یک رفلکس است. نقاط رفلکس اصلی دست و بیماری های مرتبط با آنها را فهرست می کند. در این طب به وضوح تشخیص داده می شود که قوت اندام های داخلی شکوه بیرونی است و ارتباط مستقیمی با اندام ها و استخوان های داخلی دارد که می تواند منعکس کننده تغییرات فیزیولوژیکی و پاتولوژیک بدن انسان باشد.

شکل، اندازه، کوچکی، رنگ، درخشندگی و بافت دست‌ها همگی نشانه‌هایی هستند و نشان‌دهنده سلامت اولیه و بیماری‌های احتمالی فرد هستند. بیماری هایی که با دست تشخیص داده می شوند و بیماری هایی که با تکنیک های ماساژ درمان می شوند به شرح زیر است: شکل، اندازه، کوچکی، رنگ، درخشندگی و بافت دست ها همه نشانه ها و نشان دهنده سلامت اولیه و بیماری های احتمالی فرد است. بیماری هایی که توسط دست ها تشخیص داده می شوند و بیماری هایی که با تکنیک های ماساژ به نام رفلکسولوژی و تشخیص کف دست درمان می شوند.

bottom of page